Game bài

Trác Kim Hoa – Luật và Cách chơi Trác Kim Hoa

Nếu trong 2 tụ Trác Kim Hoa đều có bộ bài đôi, điểm số của các đôi sẽ được đem so sánh. Đôi nào có giá trị lớn hơn sẽ được quy ước thắng. Nếu hai đôi đều cùng giá trị sẽ căn cứ vào các lá bài còn lại để so sánh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *